Forsiden

Velkommen til

Om foreningen

Velkommen til Marte Meo Foreningen

Marte Meo Foreningen i Danmark blev stiftet i 1997.
Foreningen har en bestyrelse på syv medlemmer samt 1-2 suppleanter, der vælges ved den årlige generalforsamling i november måned.

Man skal være uddannet Marte Meo terapeut for at sidde i bestyrelsen.

Bestyrelsen bliver igennem året brugt til mange forskellige opgaver. Forespørgsler fra mennesker, der gerne vil vide noget mere om metoden, litteraturhenvisninger, hjemmesiden, arrangerer studiebesøg fra andre lande etc.

 

Arrangementer

Der afholdes mindst to arrangementer om året.

Medlemsblad

Foreningen udgiver medlemsbladet” Marte Meo Nyt” 2 gange årligt.

Nordisk Kongres

Marte Meo foreningerne i de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, og nu også Færøerne), skiftes til at afholde kongres hvert andet år.       

Danmark var vært i 2012 og den næste holdes i Sverige i 2016.

Bestyrelsen

 

Marte Meo foreningens bestyrelse 

Alle henvendelser til bestyrelsen kan sendes til følgende E-mail: bestyrelsen@martemeo.dk

I Marte Meo foreningen arbejder vi med diverse udvalg. Dette er for at sikre så dygtig og effektiv handlemåde i alle foreningens gøremål.

Temadage
Formålet med dette udvalg er at sikre gode muligheder for faglige diskussioner om Marte Meo, anvendelse, brug og praksis samt garantere at der bliver afholdt gode metode-orienterede temadage med interessante oplægsholdere og indlæg.

Marte Meo Nyt
Marte Meo foreningens medlemsblad udkommer fire gange om året. Formålet med bladet er at give medlemmerne information om foreningens aktiviteter, oplyse om nye interessante tiltag indenfor Marte Meo eller lignende fagområder samt give oplæg til debat og meningsudveksling.

PR-udvalget
Kontakt med myndigheder, diverse andre afdelinger af Marte Meo rundt omkring i verden samt pressen varetages af dette udvalg. PR-udvalget arbejder tæt sammen med foreningens samarbejdspartnere og med at sprede kendskabet til Marte Meo metoden.

Kasserer
Marte Meo foreningen har valgt at benytte sig af en ekstern kasserer.
Annette Pedersen
Nærumvænge 152
2850 Nærum
Ønsker du at komme i kontakt med hende, kan det ske via kasserer@martemeo.dk

 

Dorte 1

Dorte Nikolajsen
Formand
Lillegade 25
8500 Grenå
Mob: -
Tlf: 24 43 89 28
formand@martemeo.dk   
Er med i følgende udvalg:
Bladudvalg - Marte Meo Nyt

Evidens/dokumentation

 

Hellen

Helen Gregory
Næstformand
Maj alle 87
2730 Herlev
Mob: 50 99 86 84
helen@martemeo.dk  
Er med i følgende udvalg:
PR Gruppen og Facebook

 

tove

Tove Schack Nielsen
Kontakt til webmaster og kasserer
Radbyvej 19
5792 Årslev
Mob: 23 46 18 90
tove@martemeo.dk
Er med i følgende udvalg:
Kurser og Temadage

 

 

 

 


Charlotte Loose
Bestyrelsesmedlem 
Stationsvej 41
4261 Dalmose
Tlf. 28 73 34 40
famloose@gmail.com
Er med i følgende udvalg:
Evidens/dokumnetation

 

 

 

Britta Andersen
Bestyrelsesmedlem

Søbyvej 11, Radby

5672 Broby

tlf. 25394451

britta2409@gmail.com

 

 

 Ingegerd

Ingegerd Lise Bjørke Betz
Bestyrelsesmedlem

Hovedgaden 22c 
2791 Dragør
tlf. 22 66 96 88
ingegerd.lise@gmail.com 

Hanne Houmand Olsen

Suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pia Heesch Andersen
Suppleant

Generalforsamling

Der afholdes altid generalforsamling første fredag i november.

Næste generalforsamling
Dato: fredag d. 6. november 2015.
Sted: Nyborg Stand

kl. 8.30 - 15.30

Nærmere program se forsiden

Dagen vil udover et foredrag også indeholde workshops hvor erfarne” Marte Meo folk” kan dele deres erfaringer.

Referater fra generalforsamling
2011
2012

2013

2014

2015

2016

 

Velkommen

Velkommen til Marte Meo Foreningen

 

Marte Meo Foreningen i Danmark blev stiftet i 1997.
Foreningen har en bestyrelse på syv medlemmer samt 1-2 suppleanter, der vælges ved den årlige generalforsamling i november måned. Man skal være uddannet Marte meo terapeut for at sidde i bestyrelsen.

Bestyrelsen bliver igennem året brugt til mange forskellige opgaver. Forespørgsler fra mennesker, der gerne vil vide noget mere om metoden, litteraturhenvisninger, hjemmesiden, arrangerer studiebesøg fra andre lande etc.

Foreningen afholder supervisor-træf ca. hvert andet år, ligesom foreningen har oprettet en erfaringsbank på hjemmesiden.

 

Arrangementer

Der afholdes mindst to arrangementer om året.

Medlemsblad

Foreningen udgiver medlemsbladet Marte Meo Nyt årligt.

 

Kongres

Hver sjette år er Marte meo foreningen vært ved den Nordiske Marte Meo Kongres. Denne blev første gang afholdt i Sverige i 1998. Danmark var vært i 2006.

 

 

 

Log på

Log på siden her:

Referater bestyrelse

 

Referater fra Bestyrelsesmøder til download (lukket forum)

2012 Download her

15.01.2012

16.03.2012

16.06.2012

07.09.2012

01.11.2012

 

2013 Download her

04.01.2013

25.01.2013

20.04.2013

14.09.2013

31.10.2013

2014 Download her

03.01 2014

01.03 2014

29.08 2015

01.10 2014

06.11 2014


2015 Download her:

30.01 2015

19.03 2015

09.05 2015

22.06 2015

05.09 2015
15.11.2015

 

 

Bliv medlem

Indmeldelse i Marte Meo foreningen

Indmeldelses blanketten finder du nederst på denne side

Som medlem af foreningen for du: 

Medlemskontingentet er:

Medlemsskabet dækker et kalenderår.  Der udsendes opkrævninger omkring årsskiftet for fornyelse af medlemskabet.

Du er registreret som medlem, når pengene er indbetalt på kontoen i Danske Bank, reg.nr. 1551 og kontonr. 167 135 97

Når pengene indbetales bedes du skrive tydeligt navn og adresse, så det er muligt at se hvem, der ønsker at blive medlem.

Hvis indbetaler og medlemmet ikke er den samme, er det vigtigt at skrive hvem der indbetales for. Nogle gange kommer der en indbetaling fra en kommune, en region eller homebanking, men der står ikke navn og adresse på den, der skal være medlem. På den måde kan der nogen gange opstå fejl.

Hvis du har problemer med at melde dig ind eller har spørgsmål, kan du kontakte Marte Meo foreningens sekretariat: sekretariat@martemeo.dk eller kasserer Annette Pedersen: federsen@comxnet.dk

 

{rsform 3}

 

 

Aktiviteter

Marte Meo Nyt

Marte Meo Nyt er foreningens medlemsblad.

Marte Meo Nyt er din mulighed for at dele Marte Meo erfaringer med andre.
Kom med indlæg så bladet kan være levende og idéskabende.

Bladet udkommer 2 gange om året.
Deadline for artikler: 1. marts og 1. september.
Bladet indeholder artikler fra medlemmerne, boganmeldelser, information fra bestyrelsen bla. indkaldelser til temadage, generalforsamling/årsmøde.


Artikler sendes til: martemeonyt@martemeo.dk.
Bladet laves af formand Dorte Nikolajsen. Tlf 24 43 89 2

 

Kalender

Klik ind på vores kalender og se hvad der sker

Metoden

Marte Meo metoden

Marte Meo betyder \'ved egen kraft\' og er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt i Danmark siden 1994 og den anvendes i familier, i dagplejen, daginstitutioner, døgninstitutioner, specialinstitutioner, inden for psykiatrien, plejehjem og skoler og er også brugbar til personalesamarbejde, par terapi, ja i alle situationer hvor mennesker indgår i et samspil med hinanden.

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets/ den unges/den voksnes/ den ældres ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil.

Metoden er et redskab til at få øje på:

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid -, sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

 

Uddannelse

Generel information om Marte Meo uddannelse
Der findes tre niveauer inden for Marte Meo uddannelsen: Terapeut, supervisor og licensed supervisor. Alle starter dog med at uddanne sig til terapeuter.

Marte Meo foreningen står selvfølgelig til rådighed, hvis du ønsker uddybende informationer.

Terapeutuddannelsen
Du kan uddanne dig til Marte Meo terapeut enten ved at tilmelde dig uddannelsen hos en supervisor eller hos en licensed supervisor.

Supervisoruddannelsen
Uddannede terapeuter kan uddanne sig til supervisorer, hvilket derefter giver ret til at uddanne nye terapeuter. Kravene for at bestå uddannelsen er, at man har bragt mindst 4 terapeuter frem til certifikationsniveau. Uddannelsen tager 1½-2 år og foregår hos en af de fire licensed supervisors.

Licensed Supervisor
I alle lande udvælger Maria Aarts - alt efter landets størrelse - et antal licensed supervisorer, som hun oplærer. I Danmark er der for tiden fire. De fire licensed supervisorer er censorer ved terapeutuddannelserne i Danmark og underviser på supervisoruddannelserne. De er i tæt kontakt med Maria Aarts og med licensed supervisorer i andre lande samt tovholdere i relation til Marte Meo arbejdet i deres eget land.

Der findes mange uddannelsestilbud rundt omkring i landet.
Du vil under "Udbydere” kunne finde det tilbud der passer dig bedst.

Terapeut uddannelsens kompetencer
Uddannelsen sikrer at terapeuten har:

Marte Meo terapeuten er i stand til at lave en analyse af samspillet og på baggrund af analysen at yde en konkret og målrettet indsats på handleplanet i forhold til såvel enkeltindivider som grupper.

Marte Meo uddannelsen er licenseret af:
Marte Meo International Network i Holland
ved Director Maria Aarts,
Molenveld 20
5611 EX Eindhoven
Holland
Tlf.: (+31) 34 14 24 340
Fax: (+31) 34 14 22 882
E-mail: AARTSMH@TREF.NL

Det er et internationalt krav, at en terapeutstuderende under uddannelsen har modtaget undervisning/supervision i mindst 17 dage.

Tidsforbrug   
Marte Meo International Network angiver følgende tidsangivelser:

17 dage á 6 timer (supervision) = 102 timer
Eget arbejde                           = 192 timer
Totalt                                      = 294 timer

Tidsangivelserne er minimum angivelser.

Hertil kommer:

Gyldighed af terapeut certifikat
Denne beskrivelse gælder kun for Marte Meo terapeuter, som kan fremvise et personligt Marte Meo terapeut certifikat med to underskrifter, hvoraf mindst den ene underskriver skal være Maria Aarts.

Beskrivelsen er udarbejdet af Marte Meo foreningen i Danmark i samråd med Marte Meo International Network.

Disposition til det skriftlige materiale i forbindelse med certifikation til Marte Meo terapeut - revideret udgave 2010.
Bilag til supervisortræf Børneanalyser.

Udbydere af uddannelser

Hvem tilbyder uddannelse:

Udbydere

Udbydere registeret indeholder en samling af oplysninger om de uddannede medlemmer af foreningen som tilbyder deres erfaring som enten terapeuter, supervisors eller licensed supervisors.

Det er her du kan finde en foredragsholder, underviser eller behandler som er specialiseret lige netop indenfor det område du søger.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt udbyderregisteret :
Skal du skrive til web@martemeo.dk, og anmode om at få tilsendet nogle formulare, hvori du kan skrive dine oplysninger.  

Information om optagelse:
Hvis du ønsker at blive optaget i Marte Meo Foreningens Udbyder registeret, skal du dels være Marte Meo terapeut eller supervisor og derudover være medlem af foreningen.

Information vedrørende links til hjemmesider:
Når du laver henvisning til din egen hjemmeside omkring Marte Meo, vil Foreningen kontrollere om henvisningen er relevant. Hvis Marte Meo Foreningen ikke finder, at hjemmesiden er relevant, vil henvisningen blive fjernet.

Oprettelse af link til egne hjemmesider på www.martemeo.dk sker på betingelse af, at der også oprettes link tilbage til foreningens hjemmeside. Din oprettelse i Udbyder registeret, samt link fra-  til din egen hjemmeside er gratis.

 

Region Hovedstaden

 

Marte Meo Terapeuter

 

Gurli Dinitzen
By: København
Email: info@trivselscenter.dk
Hjemmeside: www.trivselscenter.dk 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Behandler: Marte Meo forløb til forældre med spæd- og småbørn i hjemmet og i daginstitution, samt konsulentbistand til kommunerne.
Foredrag: om Marte Meo metoden for kommuner og for grupper, det kan være mødregrupper. Og om konfliktløsning mellem børn og voksne.
Læs mere  

 

 

Heidi Møller-Rasmussen
By: Frederiksberg
Email: Heidi.mr@gmail.com
Hjemmeside: www.martemeovejledning.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Behandler: Børn i alle aldre, hjemme, i dag -og døgninstitution, i familiepleje, adoptivbørn m.m.
Foredrag: Jeg har ikke den store erfaring med at holde foredrag, men ring så finder vi ud af noget.
Andet: Arbejder til daglig som familieplejekonsulent og støtte til forældre i samvær m.m.
Læs mere


Karin Lorenzen
By: Lyngby
Email: karinlorenzenlyngby@gmail.com 
Hjemmeside: www.martemeoterapeuterne.dk 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter: 
Behandler: dagplejen, daginstitutioner, skole,forældre, forældre med anden etnisk baggrund.
Foredrag: dagplejen, daginstitutioner, skole, forældremøder.
Kurser: introduktion til Marte Meo, supervison, inklusion af børn med særlige behov.
Andet: skræddersyede kurser der passer til jeres behov. 
Læs mere
 

Lisbeth Sander
By: Hillerød
Email: lisbeth@familienicentrum.dk 
Hjemmeside: www.familienicentrum.dk 

 

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Behandler: Marte Meo- forløb og samtaler.
Foredrag: mødregrupper, dagpleje, institutioner og skoler.
Supervision af Marte Meo studerende.
Læs mere


Rikke Dehn
By:
Helsignør 
Email:
 jrdehn@hotmail.com  
Hjemmeside:
www.rikkedehn.dk  
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Behandler:
terapeut
Foredrag: Kommunikatin og Marte Meo
læs mere

 

Marte Meo Supervisorer

 

 

Anne Stahlschmidt
By: Birkerød og Hornbæk
Email:anne@stahlschmidt.dk
Hjemmeside:
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Familier herunder adoptivfamilier, samt individuelle klienter, tilbyder supervision i dag- og døgninstitutioner
Uddannelse: Marte Meo terapeutuddannelsen
Foredrag: aktuelt primært om adoptivbørn og familier
Læs mere


Jette Waagner Ryt-Hansen
By: Birkerød
Region: Hovedstaden
Email: jwaagner@hotmail.com 
Hjemmeside: www.marte-meo.dk 

 

 

 

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Behandler: ja
Uddannelse: Terapeutuddannelse
Foredrag: Introduktion til Marte Meo, udviklingspsykologi og almen kommunikation indenfor alle områder. Demensomsorg og Marte Meo.
Kurser: korte kurser, opdatering af terapeuter, individuelt tilrettelagte kurser i metoden, udviklingspsukologi og generel kommunikation.
Læs mere:

 

Ulla Nedergaard
By: Hellerup
Mobil tlf.: 41169206
Email: ulla.nedegaard@mail.dk
Hjemmeside: www.ullanedergaard.dk 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter: 
Uddannelse:
Terapeut uddannelsen
Kuser: Temadage, bruch-up kurser supervisionsforløb.
Foredrag: kommunikation, ledelse og læring.
Læs mere: 

 Marte Meo Licensed Supervisor

Årsmøde og generalforsamling 2016

Blev en spændende og indholdsrig dag,
hvor Kari Killén holdt et informativt oplæg om de forskellige
tilknytnings former og deres betydning.

 

Kari Klillen 4

 

Ligeledes var eftermiddagense multivers med de 13 forskellige boder,
af Marte Meo i mange forskellige varianter og muligheder, en meget
spændende og informativ eftermiddag.
Du kan se mere under nyheder.

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden
Foreningens beretning blev godkendt.
Helen Gregory blev genvalgt
Britta Andersen blev genvalgt
Ingegerd Bjørke Betz blev genvalgt
Bestyrelsen består i det kommende år kun af 6 personer

følgende suppleanter blev valgt.
Hanne Houmand Olsen
Pia Heesch Andersen

Velkommen til jer

 

Brev fra Social-,børne-og integrationsministeren

Foreningen har, på en henvendelse til social-, børne- og integrationsministeren, Anette Vilhelmsen,
fået et brev med lovning om et møde med ministerens embedsmænd, med henblik på at informere om Marte Metodens og dens anvendelse. 

Svaret kan læses her:

Region Sjælland

Marte Meo Terapeut

 


Helen Schmidt
By: Osted
Email: kontkat@helenschmidt.dk  
Hjemmeside: www.hverdagsliv.nu 

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Behandler: Marte Meo forløb

Foredrag: Marte Meo principperne mm.
Læs mere:
 

Karin Stensen Christensen
By: Holbæk
Email: karin.stensen@email.dk
Hjemmeside: www.karin-stensen.dk  

 

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Behandler
: Marte Meo forløb på skoler og i familier.

Foredrag: Marte Meo i skolen, hvordan man kan arbejde med relationer og klasseledelse i skolen.  Uddannelse: lærer, ergoterapeut og Marte Meo terapeut. 
Læs mere


Steen-Lynge Pedersen
By: Solrød strand
Email: slp@mmcom.dk  
Hjemmesidewww.martemeouddannelsen.dk  
og www.martemeobloggen.dk/ 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Uddannelse: Terapeut uddannelse
Behandler: nej
Kurser: Grund- og skræddersyede kurserer, i samspil og kommunikation. 
Foredrag: Om samspil og kommunikation for medarbejdere og ledere i forhold til emner som f.eks. fravær og frafald i skolen og konflikter, trusler og vold på arbejdspladsen.
Læs mere


Tina Lund Christiansen
By:  Kalundborg
Email: tina@mmap.dk
Hjemmeside:
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Supervision af undervisningsforløb
Læs mere

 

 

Marte Meo Supervisor

Inger Hartelius
By: Solrød Strand
Email: inger@ingerhartelius.dk
Hjemmeside: www.ingerhartelius.dk

 

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Uddannelse
: Terapeutuddannelsen og undervisning af par og familier      
Behandler Underviser og vejleder par og familier
Foredrag: Samspil og kommunikation indenfor normal og især specialområdet
Kurser: Grund- og skræddersyede kurser
Andet; Jeg tilbyder også udviklings- og kompetenceforløb for medarbejdere og ledere i dag- og døgninstitutioner, skoler, erhvervsuddannelse og plejehjem/ældrecentre – herunder behovsanalyse, projektansøgning og gennemførelse af mindre og større projekter på arbejdspladsen
Læs mere


Jannie Holm
By: Korsør
Email: til@jannieholm.dk 
Hjemmeside: www.jannieholm.dk 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Behandler: 
Familier og børn 0 - 18 år med almindelige og særlige behov i institution eller hjemmet. Herunder også adopterede børn og børn i plejefamilie.
Uddannelse: Terapeut uddannelsen
læs mere


Kirsten Bork 
By:
Vipperød ved Holbæk
Email: Kirsten.bork@mail.dk
Hjemmeside: www.borkmartemeo.dk 

 

 Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Alle områder indenfor normal og specialområdet. 
læs mere
Lene Jakobsen
By: 4681 Herfølge
Email: lene.j@webspeed.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Uddannelse: Terapeut uddannelse
Behandler: Marte Meo i dagtilbud (herunder specialområdet), marte meo med forældre,  
Kurser:5 dages introduktionskurser, 3 dages medhjælper / dagpleje kurser, projekter i dagtilbud
Foredrag:  Personalemøder, forældremøder m.m.
Læs mere

 

Marte Meo Licensed Supervisor

Mette Filskov
By:
Sorø
Email: mefil@slagelse.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:  
Behandler: Primært indenfor Familiebehandling og dagtilbudsområdetForedrag: Familier – Dagtilbud – Sprogstimulering - Personalekommunikation 
Uddannelse: Terapeut og Supervisoruddannelse
Kurser: Grundkurser samt skræddersyede kurser.
Læs mere

Pernille Roug
By: Næstved
Email: pernille@martemeoforum.dk
Hjemmeside: www.martemeoforum.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Behandler: ja
Foredrag: ja
Uddannelse: ja – både terapeut og supervisor uddannelse         
Kurser: ja – på alle niveauer
Læs mere

Region Syddanmark

Marte Meo Terapeut

Britta Andersen
By:   Broby
Email: britta2409@gmail.com  
Hjemmeside: www.martemeobritta.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
laver forløb i familier for barn-forældre, søskende, par. Laver forløb i institutioner.
Foredrag: særligt oplæg for mødregrupper, oplæg til institutioner om Marte Meo samt om børn med særlige behov.
Læs mere

Christina Abildgaard
By:  5792 Årslev
Email: info@martemeoterapeuten.dk
Hjemmeside: www.martemeoterapeuten.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Marte Meo Forløb i børnefamilier og daginstitutioner
Foredrag: Til forældre, daginstitutionspersonale, dagplejere og lærere
Kurser: Afholder Mødregruppearrangementer og Homeparties for forældre
Læs mere

Connie Lindskov
By: Vejle
Email: info@martemeo-imago.dk  
Hjemmeside: www.martemeo-imago.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Børn med handicap/udviklingsforstyrrelser
Børn med adfærd, der opleves som problemskabende.
Parterapi:
Foredrag og temadage, bl.a.:
”Marte Meo til børn med handicap - og deres forældre”
”Det gode familieliv ”
”Hvordan bevares nærheden i parforholdet?”
Læs mere

Michelle Claire Ebbesen
By: 5400 Bogense
Email:  mimi@mimimeo.dk
Hjemmeside:
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
tilbyder forløb i familier, daginstitutioner, dagplejer og plejefamilier
Foredrag: ”samspillets betydning for udviklingen”, ”Marte Meo og inklusion”, ”Introduktion til Marte Meo metoden”, ”Marte Meo – en tilknytningsmetode”
Kurser: afholder intro-kursus til Marte Meo metoden
Andet: Deltager gerne i p-møder, forældremøder, temadage, foredrag på seminarier
Læs mere

Susanne Andersen
By: Svendborg
Email: Susanneandersen6@gmail.com
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Marte Meo Forløb, Udviklingsstøttende kommunikation.
Fokus på relationskompetencer Interaktionsanalyse
Udviklingsstøttende kommunikation med multihandicappede
Foredrag: Vejen til et anerkendende samspil, tilknytning
Tryg klasseledelse
Kurser: Diverse kurser i anerkendende tilgang til elever    
Læs mere

 

Marte Meo Supervisor

Birgitte Lauritsen
By: Broby
Email: martemeo@live.dk
Hjemmeside: www.mm-martemeo.dk 

 

 

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Behandler: ja
Foredrag: ja
Uddannelse: ja       
Kurser:
Terapeut uddannelsen
Temadage til forskellige faggrupper
Supervision til professionelle ift. enkeltsager omkring samspil og kommunikation med demente og senhjerneskadede.
Individuel rådgivning og vejledning til pårørende til en dement eller senhjerneskadet.
Læs mere

 

Birthe Elmegaard Bladt
By: Sønderborg
Email:   info@elmegaardcoaching.dk 
Hjemmeside: www.elmegaardcoaching.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
familier, personale i dagtilbud og for voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser
Foredrag: Marte Meo introduktion
Uddannelse: Marte Meo terapeutuddannelse       
Kurser: Marte Meo grundkurser eller kortere introkurser
Læs mere

Tove Schack Nielsen              
By: 5792 Årslev
Email: tove@fynsmartemeo.dk
Hjemmeside: www.fynsmartemeo.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Uddannelse: Marte Meo terapeut uddannelsen
kursus: temadage, brush-up kurser, kortere og længere kursusforløb.
Foredrag: Hvordan kan vi bruge Marte Meo i vores institution/familie?
Inklusion i daginstitutionen – skolen.
Supervision/forløb: Hele det pædagogiske felt, institution, plejehjem, skoler, forældre/pårørende og pleje/adaption.
Læs mere

Marte Meo Licensed Supervisor

Lone Bakke
By: 6690 Gørding
Email: lbakke@dadlnet.dk
Hjemmeside:  www.samspiludvikling.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Uddannelse: af Marte Meo terapeuter og supervisorer.
Kurser: Grundkurser i Marte Meo metoden Temadage for forskellige faggrupper,  Brush up dage for Marte Meo terapeuter
Supervision; til professionelle i enkeltsager omkring samspil med børn i forskellige alder, personer med demens, psykisk handicappede.  

Individuel rådgivning og vejledning til forældre der er blevet usikre på deres børns adfærd, pårørende til personer med demens. pårørende til psykisk handikappede
læs mere

Region Midtjylland


Marte Meo Terapeuter

 

 

Andrea Jørgensen
By: Højmark ved Ringkøbing
mobil:  2099 0577
Emil: andrea.joergensen@gmail.com
Bente Bertelsen
by:8362 Hørning
Mobil: 6066 2444
Email: bente@maxtrivsel.dk 
Hjemmeside: www.MaxTrivsel.dk 

 

 

 

Kirsten Skjerning
By: Skjern
Email: ks@skjern-net.dk
Arbejder med Marte Meo inden
Marte Meo forløb for forældre og andre nære voksne i barnets miljø.
Foredrag: om Marte Meo i familien, i dagplejen, i daginstitutionen og i skolen. 
Læs mere:Arbejde med Marte Meo inden for følgende felter:   Laver Marte Meo forløb med forældre, plejeforældrek, adoptivforældre, daginstitutioer og dagpleje.
Foredrag: Oplæg i daginstitutioner, dagpleje, mødregrupper mv.. 
læs mere 

 

 

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Marte Meo forløb med forældre, daginstitutioner, dagpleje mv.
Foredrag: Marte Meo og Marte Meo principper. Udviklingsstøttende relations arbejde igennem


 

 

Marte Meo Supervisor

Dorte Nikolajsen
By: 8500 Grenaa
tlf. nr. 61364101
Mobil: 24438928
Email:  dortenik@gmail.com
Hjemmeside: www.MarteMeoCenter.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter: 
Børn og forældre, børn og institutioner, demens, funktionsnedsættelser.
Skoler og gymnasier.       
Foredrag: Som overfor
Uddannelse: af Marte Meo terapeuter i Midtjylland, Vejle og København.
Grundkurser start en gang om året. Brush Up kurser en til to gange om året.
Læs mere


Steen Basse
By: 8210 Aarhus V
Mobil: 28449214
Email: steenbasse@hotmail.com
Hjemmeside: www.psykologsteenbasse.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
familiebehandling, Uddannelse. Supervision
Læs mere

 

Tina Schjødt
By: 8340 Malling
Tlf. nr.: 21451613
Mobil tlf. nr.: 21451613
Email: schjoedt@profibermail.dk   
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Laver forløb i familier for barn-forældre, søskende, par. Laver forløb i institutioner.
Foredrag: særligt oplæg for mødregrupper, oplæg til institutioner om marte meo samt om børn med særlige behov.                               
Uddannelse af Marte Meo terapeuter, supervision af terapeuter, Brush up kursus for terapeuter, 5 dags introduktionskursus til Marte Meo mm.
Holder foredrag indenfor følgende felt(er):
Temadage, oplæg om Marte Meo i mødregrupper/ungegrupper/præmaturgrupper.
Læs mere

 

 

 Marte Meo Licendsed Supervisor

Region Nordjylland

Marte Meo Terapeut

Hanne Kragh
By: Skørping
Email: hanne@kraghterapi.dk
Hjemmeside: www.kraghterapi.dk

 

Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Behandler:
Psykoterapi, familieterapi og marte meo forløb for forældre plejeforældre og ander omsorgsgivere
Læs mere

Marte Meo Supervisor

Annelis Mortensen
By: Aalborg
Email:  annelis.mortensen@gmail.com
Hjemmeside: www.annelismortensen.wordpress.com
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:  
Forløb med familier og personale i daginstitutioner og specialinstitutioner.  
Jeg arbejder med psykisk/fysisk handicappede og småbørn indenfor normalområdet, familie og institutioner.  
Foredrag: Marte Meo for forældre, Småbørns udvikling  
Uddannelse: terapeutuddannelse
Læs mere

 
Susanne Remien
By: 9000 Aalborg
Mobil tlf. nr.:30 51 06 28
Email: SUSANNE@SUSANNEREMIEN.dk
Hjemmeside:  www.SUSANNEREMIEN.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:                                   
Marte Meo forløb individuelt, i personalegrupper eller i familier
Foredrag: Jeg introducere Marte Meo metoden til de professionelle og forældre i Dagplejen, Daginstitutioner og de professionelle i Børnetandplejen ved hjælp af filmklip                                              
Uddannelse: Jeg uddanner bla. pædagoger, fysioterapeuter, tandlæger, og andre faggrupper til Marte Meo Terapeuter.
Kurser: Jeg tilbyder supervision individuel eller i grupper til uddannede Marte Meo Terapeuter
Læs mere

 

Marte Meo Licensed Supervisor

Supervisors

Andresseliste over supervisor 

Licensed supervisor

 

Merete Reimer Jensen
Østergade 7 A, 2
7400 Herning
Tlf.:  97 21 00 36
merete-rj@mail.tele.dk

Mette Filskov
Næstvedvej 19
4180 Sorø
Tlf.:  24 87 19 86
Mettefilskov@hotmail.com

 

Lone Bakke
Søndergade 8
6690 Gørding
Tlf.:  75 17 86 40
lbakke@dadlnet.dk  

Pernille Roug
Holmevej 1
4700 Næstved
Tlf.:  55 54 00 30
roug@post.tele.dk

Litteratur

Marte Meo foreningen vil gerne give relevante informationer omkring litteratur, med relevans indenfor Marte Meo metoden.


Vi prøver derfor at være opdateret, men har brug for din hjælp, så send os gerne et par ord om egnede bøger, artikler, film, radio – tv udsendelser eller andet som kan have en relevans.

Bøger

 

Aarts, Maria
"Marte Meo: basic manual 2000 "

128 s., forlag: Aarts Productions Serie: Marte Meo publications, 1 ISBN: 9075455046

 

Aarts, Maria
"Marte Meo: grundbog "

Maria Aarts, oversat af Lone Bakke, Pernille Roug. - Harderwijk: Aarts Productions. Kan bestilles på www.martemeo.com

 

Aarts, Maria
"Marte Meo Guide "

Editor: Maria Arts - Harderwijk: Aarts Productions, 1996. - 112 s. ISBN 90-75455-02-X

 

Andersen, John
"Marte Meo i familiebehandlingen "

John Andersen. - Greve: Greve Familieværksted, 2002. - 67 sider

Med litteraturhenvisninger, ISBN 87-90687-09-4 ISBN (87-90687-09-04) (fejlagtigt tildelt) (hf.) : kr. 60,00 net

 

Bech, Else Marie

"Professionel kærlighed "

Er der plads til følelser i professionelle relationer? Forskning viser med tiltagende styrke, at menneskets udvikling, læring og trivsel har de bedste vilkår i kærlige relationer.

 

Bentzen, Marianne

Den neuroaffektive billedbog

Gyldendal

 

 

 Bonderup, Krista  & Mariann Carlsen
"Mor og barn: sådan sikres den skrøbelige familie en god start i Victoriahuset "  

1. udgave, 2001, 81 sider, forlag: Dafolo
Om arbejdet i Victoriahuset i Aalborg med at etablere et forhold mellem mor og barn, så de sammen kan bygge en familie og om det teoretiske grundlag for dette arbejde - ikke mindst Marte Meo-metoden ISBN: 87-7320-972-4


Dinsen, Inge-Lise  & Dan Rasmussen
"Marte Meo i familiecentret Havneallé, Horsens "

Give, Rådgivningscentret for social og psykologisk udvikling, 2000. - 76, 7 sider ; 30 cm

 

Hafstad, Reidun & Haldor Øvreeide
"Foreldrefokusert arbeid med barn "

1998, 233 sider Forlag: Høyskole Forlaget, Sprog: Norsk, Litteratur: side 229-233, ISBN: 82-7634-137-3, Pris ved udgivelsen: kr. 567,00

 

Hagelquist Østergaard, Janne og Skov Køhler, Marianne

"Mentalisering i pædagogik og terapi "

Bogen giver en indføring i begrebet Mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og og terapi og præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med børn og unge, bliver beskrevet.

Hagelquist Østergaard, Janne
"Mentalisering i mødet med udsatte børn "

Det psykologiske begreb "mentalisering " betyder at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig selv og andre.

I denne bog beskriver forfatteren, hvad det betyder for et barns evne til at mentalisere, når det udsættes for traumer og omsorgssvigt "

 

Hart, Susan

"hjerne, samhørrighed, personlighed "

Introduktion til neuroaffektiv udvikling

Hans Reitzels forlag

 

Hart, Susan

Inklusion, leg og empati

Neuroaffektiv udvikling i børnegrupper

Hans Reitzels forlag
 

Hart, Susan

"Neuroaffektiv psykoterapi med børn "

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Bogen omsætter teorien til praksis i det psykoterapeutiske arbejde med spædbørn, børn og familier og præsenterer en variation af metoder, som alle har betydning for udvikling åp forskellige niveauer i barnets nervesystem. bogens røde tråd er at beskrive forskellige systematiserede metoder til børne- og familiebehandling ud fra den grundlæggende udviklingspsykologiske forståelse, at det er anerkendelse, som former selvet, og det er gennem andres anerkendelse, at man etablerer en bevidsthed om sig selv.

"Hjerne, samhørighed, personlighed "

"Betydningen af samhørighed "

"Fra interaktion til relation "

"Den følsomme hjerne "

En let tilgængelig introduktion til, hvordan vores hjerne udvikler sig gennem tilknytning og samhørighedsbånd. Bogen introducerer de dele af hjernen, som er vigtige for vores mulighed for at  gå i samspil med hinanden, for personlighedsudvikling og for vores følelsesmæssige liv. Forfatteren beskriver, hvilken støtte eler behandlingsmuligheder der skal til, hvis nervesystemet ikke har haft mulighed for optimal følelsesmæssig udvikling.

 

Hedenbro, Monica & Ingegerd Wirtberg
"Marte meo - samspil og udvikling "

På dansk ved Ole Thornye, Kbh.: Hans Reitzel, 2002. - 282 sider
Originaltitel: Samspelets kraft
Med litteraturhenvisninger, Om bl.a. marte meo-metodens baggrund, opståen og anvendelse i praksis, barnets udvikling i samspil og Daniel Sterns teori om selvudvikling samt beslægtede familiebehandlingsmetoder, der benytter sig af videoteknik ISBN 87-412-2562-7 (hf.) : kr. 275,00

 

Helgeland, Ingeborg Marie (red.)
"Forebyggende arbeid i skolen : en pedagogisk utfordring: Om barn med sosiale og emosjonelle vansker "

1998, 217 s., Forlag: Kommuneforlaget

 

Henriksen, Kirsten

"Metodiske tilgange i socialt arbejde " - en metodebog for socialrådgivere

Redaktører: Kirsten Henriksen
Forfattere: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hans Ritzels forlag

 

Holten, Sissel
"Trygg klasseledelse - i dialog med eleverne: Erfaringer fra videoveiledning med Marte Meo metoden. "

2011, Forlag: Gyldendals Akademisk

Kan bestilles på akademisk@gyldendal.no

 

Knudsen, Ann Elisabeth:                                                                                                             "Pæne piger og  dumme drenge "                                                                                                                                            

"Seje drenge  og superseje piger "                                                                                                                                        

"Hvor svært kan det være "                                                                                                               

"Hallo er der hul igennem "

En pixi-bog for voksne om børns hjerner og udvikling

 

Lamer, Kari

"Sociale kompetencer " fra serien "Det ved vi om dagtilbud "

Citat s.38: "Centrale kvaliteter beskrives også ved hjælp af "ja-cirkler " fra Marte Meo-programmet. " 

 

Perry D, Bruce og Maia Szalavitz

"drengen der voksede op som hund "

Denne bog er skrevet ud fra et dybtfølt ønske om at skabe viden og forståelse for de omsorgssvigtede børn samt skabe opmærksomhed om de drastiske skader der kan påvises både i hjernen og i personligheden.

 

Pilotprojekt:  
"Kommunikationstræning baseret på Orionprogrammerne og Marte Meo Metoden "  (videotræning). - , 1995. - 13 s.

 

Reichelt, Sissel og Hanne Haavind (red.)
"Aktiv psykoterapi: perspektiver på psykologisk forståelse og behandling "                                             

1996, 410 s., Forlag: Ad Notam

 

Ritchie, Tom

"Resiliens og mestring i et ressourceperspektiv "
Billesøe og Baltzer

Denne bog handler om ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde med ressourcer i daginstitutioner.

Ressourceorientering handler om, at man under udvikling og gennemførelse af pædagogiske tiltag aktivt leder efter, bygger på og forsøger at udvikle individuelle styrker og styrker i individets omgivelser. 
Bogen samler og formidler viden og erfaringer fra udvalgte teoriretninger og tilgange på området, og gør denne viden tilgængelig i en overskuelig form.

Det er formålet med bogen, at den skal bidrage til praksisudvikling og til konkret problemløsning i hverdagen. Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, daginstitutionsledere, studerende i efter- og videreuddannelsesforløb og andre, der interesserer sig for pædagogik og konkret pædagogisk praksis.

Forfattere: Trine Ankerstjerne, Anne Vibeke Fleischer, Christian Horst, Carina Brøndum Leed, Alex Madsen, Lene Metner, Margit Mikkelsen, Anne Maj Nielsen, Kaj Struve, Jytte Birk Sørensen, Üzeyir Tireli og Tom Ritchie,.

Læs mere her: PDF_brochure_ressoucer_i_teori_og_praksis

 

Roug, Pernille
"Marte meo i praksis: Bedre samspil ved egen kraft "

Kbh.: Gyldendal Uddannelse, 2002. - 254 sider, video på cd-rom vedlagt, Socialpædagogisk bibliotek
Indhold: Marte Meo-metoden, Etik i forbindelse med videooptagelser, Marte Meo-principperne, Udviklingsstøttende samspil, Videointeraktionsanalyse, Tilbagemeldinger, Hjem er forskellige, Marte Meo i sundhedsplejen, Marte meo i daginstitutionen, Marte Meo til pædagoger, Marte Meo i skolen og til børn med specielle behov, Marte Meo i arbejdet med voksne, Marte Meo i arbejdet med pleje- og adoptivbørn, Marte Meo i arbejdet med demente, Marte Meo i arbejdet med mennesker med varig funktionsnedsættelse, Marte Meo for alle ISCR (861380)

Bogen kommer rundt om praksis, når metoden bruges. Marte Meo viser, hvordan man i samarbejde med en terapeut og ved egen kraft kan få et bedre samspil med ens omgivelser. Om marte meo-metoden, dens principper for udvikling af samspil og hvordan den bruges som et konkret redskab med beskrivelse af cases blandt såvel børn som voksne. Den medfølgende cd-rom indeholder eksempler på brug af videooptagelser ISBN 87-02-00763-0 (hf.) : kr. 298,00

 

Rønsholdt, Jørgen, Annette Groor, Finn Godrim, Else Marie Bech
"Relations psykologi i praksis "

Hvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal udvikles og trives? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvad er det, der betyder noget i livet? Hvilken retning fører hjertet os?. Denne bor giver professionelle, der arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en hjælp til at anvende de fire relationspsykologiske principper kalder - RARRT: Relationel, anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori.

Sørensen Birk, Jytte

"Fantastiske forbindelser " - Relationer i undervisning og læringssamvær

En antologi indeholdende en række artikler om relationer i undervisning og læring som fællesnævner. Antologien præsenterer velkendte forskere og forfattere med stor viden om undervisning og læringssamvær. Bla Daniel Stern, Stein Bråten, Jytte B. Sørensen, Jan Tønnesvang, Allan S. Bach, Maria & Josje Aarts, Susan Hart mfl. Alle artikler tager på forskellig vis afsæt i relationers betydning for undervisning og læring.

 

Sørensen Birk, Jytte
"Marte Meo metodens teori og praksis "

Jytte Birk Sørensen, ekstern redaktion: Kurt Alling Nielsen. - 1. e-bogudgave: Systime, 2002. - (Systime academic)

Indhold: Om at arbejde mestringsorienteret og udviklingsstøttende, en introduktion, Den socioemotionelle udvikling, Marte Meo metodens elementer, Mennesker med multiple funktionsnedsættelser og uden talesprog, Mennesker med varige psykiske funktionsnedsættelser med talesprog

Med litteraturhenvisninger, Indføring i teorierne bag Marte Meo-metoden med en gennemgang af metodens elementer samt eksempler på dens anvendelse, specielt indenfor det social- og specialpædagogiske område ISBN 87-616-0623-5 : kr. 120,00

 

Sørensen Birk, Jytte
"Ser man det : Marte meo metoden i et udviklingspsykologisk perspektiv "

Jytte Birk Sørensen, redaktør: Anders Hind. - 1. udgave. - Frederikshavn: Dafolo, 1998 ([eksp. DBK]). - 146 sider
Med litteraturhenvisninger, indføring i hvordan udviklingsstøttende kommunikation kan anvendes i alle former for samspil, herunder forebyggende, behandlende og superviserende foranstaltninger ISBN 87-7320-818-3 : hf.

 

Sørensen Birk, Jytte
"Støt mestring, bryd mønstre "

 

Sørensen Birk, Jytte

"Dig, mig og Os " - observation og analyse af kontakt og relationer. At tænke relationelt, at observere relationelt og at analysere relationelt

 

 

 

 

Thybo, Peter

Neuropædagoggik, hjerne, liv og læring

Citat s.354; "der findes en visuel måde at arbejde med anerkendelse på, nemlig Marte Meo metoden "

 

Trier Olsen, Bella
"En god start med Marte Meo: evaluering af Marte Meo-metoden i Greve Kommunes tilbud "En god start - tidlig mor/barn indsats "

Danmark, 1998. - 17 bl.

 

Wennerberg, Thor
"Vi er vores relationer "

 

Øvreeide,Haldor                                                                                                                                 

"At tale med børn: samtalen som redskab i børnesager "

Denne bog henvender sig til alle, der arbejder med børn inden for det sociale, det familieretlige og det strafferetlige område, samt til studerende på de pågældende uddannelse. Et væsentligt formål for frofatteren er at inspirere til flere samtaler med børnene selv.

Forfatteren præsenterer en teori, som er anvendelig i dette arbejde, og som kan anvise retningslinjer for, hvordan man i forskellige professionelle roller udvikler kontakten og dialogen til barnet.

 

 

 

 

 

Artikler

 

 

Artikler af Jytte Birk Sørensen

Det gode børneliv  

Når tilknytningen svigter

om at udvikle udviklingsstøttende relationer

Om problemskabende adfærd

Marte Meo i Irland: A summary report of the research study titled:
Public Health Nurses’ Experiences of Training in Marte Meo Communication Skills.
Colette O’ Donovan


Gør mere af det der virker!

Artikel fra personale magasinet for medarbejdere i Region syddanmark, sept. 2010


Marte Meo er et godt værktøj til kompetenceudvikling

Artikel fra "Lederforum " nr. 07/2009

Merete Reimers foredrag fra Hotel Nyborg Strand d. 02.11.07.

Børn med tilknytningsforstyrrelser

"Vi skal dele glæden "
Socialpædagogen nr. 9, 1997

"Når metoder bliver for metodiske "
VIKOM, august, 2000

"Udvikling af pædagogens relationelle kompetence "
Newsletter 16, 1998

"Forståelse og behandling av barn med kontaktforstyrrelser ut fra Marte Meo metoden "
Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, nr. 4-5, 1997

"Marte Meo et værktøj til bedre kommunikation "
Newsletter 16, 1998


"Marte, Maria og mig "
Børn & Unge 39, 1996

Temanummer:
Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 34. årgang 4-5 sept. 1997

 

Marte Meo og for tidligt fødte børn

"Marte Meo hos for tidligt fødte børn med spiseforstyrrelse "
Marte Meo Nyt, Maj 1999, Marte Meo foreningen i Danmark

 

Marte Meo i sundhedsplejen

"Skrigebørn "
Sundhedsplejersken, nr. 1, 1998.

 

Marte Meo i familien

Karen J vil filme problembørn "
Nyhedsavisen, sept. 2007.

"Video hjælper svage familier "
Sygeplejersken 2/2001.

"Billeder forklarer bedst "
Børn & Unge 39/1996.

"Marte Meo metoden: Naturtalent som forælder "
BabyMag

"Brug øjne og ører. Kontakten med baby "

"Styrk forældreevnen "
Børn & Unge 1/1996.

 

Marte Meo i daginstitutionen

"Dig og mig og kameraet "
Job og børn 17/99.

"Styrk det du er god til "
Børn & Unge 2/1996

 

Marte Meo i skolen

"Formanden har ordet "
Marte Meo Nyt, maj 1999, Marte Meo foreningen i Danmark.

 

Marte Meo for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

"Marte Meo. At skabe spillerum mellem mennesker, hvor der tages initiativer og gives svar "
Tidsskrift for socialpædagogik nr. 2,1998.

 

"Det nye spædbarnsparadigme og dets betydning for specialpædagogisk praksis "
Kognition og pædagogik,27,1998

 

"Casebeskrivelse "
Marte Meo Nyt, januar 2001, Marte Meo foreningen i Danmark

 

Marte Meo: Støtte til forældre med udviklingshæmmede børn.
Artikel fra "Socialpædagogen " nr. 12/10

 

Marte Meo for personer med demens

"Kommunikation i dagligdagen med demente "
Marte Meo Nyt, august 2001, Marte Meo foreningen i Danmark.

 

Forskning og projekter

Elsborg Steen, Højmark Jensen Ulla, Seeberg Peter
"Udvikling og forskning i samspil, mønsterbrydereperspektiv på de gymnasiale uddannelser ".
Syddansk universitet 2006

 

Kristensen, Ingeborg Hedegaard
"Effekt- og procesevaluering af Marte meo metodens anvendelse i sundhedsplejen ".
MPH afhandling, Københavns Universitet 2002

 

Kristensen, Ingeborg Hedegaard og Kristensen Kristine H.
"Projekt Tidlig indsats ".
Fredericia Kommune 2003

 

Weberskov Bente og Ottesten Aase Marie
"Slip anerkendelsen løs! ".
Videnscenter for demens i Region Nordjylland 2007

 

Weberskov Bente
"Projektrapport om brug af Marte Meo metoden i demensarbejdet "
Videnscenter for demens i Region Nordjylland 2007

 

Sundhedsstyrelslen

Marte Meo forløb på Plejehjemmet Astersvej

Sådan var det sådan blev det.

https://youtu.be/tOXKuli7NKc

Radio interview og tv

Interview

 

Interview med Formand for Marte Meo foreningen i Danmark, Dorte Nikolajsen

Hør indslag om Marte Meo metoden fra radion 24/7 idag Fredag d. 13/7-2012 .

Følg link og start op ved 37 min og 40 sek

KLIK HER FOR AT HØRE INTERVIEW

God fornøjelse!

 

Små konflikter

 

Sundhedsplejersken filmer de små konflikter.

Læs artikel fra Berlingske tidende idag Fredag d. 13/7-2012.

KLIK HER FOR AT LÆSE ARTIKLEN

God fornøjelse!

 

Youtube: Sådan var det og sådan blev det

Video af et Marte Meo forløb på et plejehjem.

Johanne har demens

 

Links

På denne side kan du finde henvisninger til hjemmesider, der indeholder emner om Marte Meo.

www.martemeo.com
Maria Aarts\' hjemmeside

www.martemeoforeningen.se
Marte Meo Foreningen i Sverige

www.martemeo.no
Marte Meo Foreningen i Norge

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metode/tema-om-marte-meo-metoden

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Vælg ældre/ demens/ viden og metode/ tema om Marte Meo metoden

 

Kontakt

Foreningen

Du er velkommen til at kontakte Marte Meo Foreningens bestyrelsesmedlemmer, hvis du ønsker yderligere oplysninger.Se under Bestyrelsen.

Terapeuter

Ønsker du at komme i kontakt med behandlere, undervisere, supervisorer eller foredragsholdere, finder du dem under menupunktet udbydere.
Der kan du også se, hvem der er nærmest dig.

Web-masteren

Har du ris, ros eller forslag til ændringer på hjemmesiden er du velkommen til at kontakte webmaster Tove: web@martemeo.dk

Ændringer i dine kontaktoplysninger

Er du flyttet eller har du fået ny e-mailadresse? Du kan rette dine kontaktoplysninger ved at klikke HER og sende dine rettelser til foreningen.
Herunder kan du se, hvilke oplysninger Foreningen har brug for.

Kontakt-oplysninger:

    Navn
    Adresse
    Postnr. og by
    Telefon nr.
    Mobiltelefon nr.
    E-mail adresse
    Medlemskab:
       • Studerende
       • Personligt
       • Institution
    Grunduddannelse
    Marte Meo uddannelsesniveau:
       • Terapeut
       • Supervisor
       • Licensed supervisor
    De felter du benytter Marte Meo metoden indenfor

Husk Marte Meo Foreningen Årsmøde og Generalforsamling

Husk Marte Meo Foreningen Årsmøde og Generalforsamling 
Fredag 1. november 2013

 

Hovedoplægsholder Collette O´ Donovan fra Irland vil fortælle om, hvordan Marte Meo er blevet udbredt i Irland og hvordan Collette arbejder med Marte Meo mv.  

 collette

 Herudover vil der være flere spændende workshops hvor erfarne ”Marte Meo folk” kan dele deres erfaringer, så sæt allerede nu X i kalenderen og glæd jer til en spændende dag.

Årsmøde og generalforsamlingen holdes som altid på Nyborg strand.
Nærmere program kommer mv. kommer snart, så hold øje med hjemmesiden.

 ______________________________________________________________________________________________________

 

Temadag i Marte Meo Foreningen 2013

 

 

 

Interview

Interview

 

Interview med Formand for Marte Meo foreningen i Danmark, Dorte Nikolajsen

Hør indslag om Marte Meo metoden fra radion 24/7 idag Fredag d. 13/7-2012 .

Følg link og start op ved 37 min og 40 sek

KLIK HER FOR AT HØRE INTERVIEW

God fornøjelse!

Små konflikter

Små konflikter

 

Sundhedsplejersken filmer de små konflikter.

Læs artikel fra Berlingske tidende idag Fredag d. 13/7-2012.

KLIK HER FOR AT LÆSE ARTIKLEN

!

Tilmelding til arrangementer

Hvis der er problemer med at få tilmeldingen igennem, så tjek om du har den seneste Java opdatering ellers mail din tilmelding til: kirketofte@profibermail.dk med de nødvendige oplysninger også gerne medlemsnummer.

 

 

{rsform 4}

Referater generalforsamling

 

Referater fra generalforsamling (lukket forum)

 

2012 Download her

 2013 Download her

2014 Download her 

2015 Download her 

20016 Download her

 Formandens beretning 2013

Regnskab 2012 - 2013

Formandens beretning 2014

Regnskab 2014

Bestyrelsens beretning 2015

Regnskab 2015

bestyrelsens beretning 2016 

Regnskab 2016

 

Vedtægter

Marte Meo foreningens vedtægter

Downliad som pdf fil: 

 

 VEDTÆGTER FOR MARTE MEO-FORENINGEN I DANMARK.

§ 1.
Foreningens navn er Marte Meo-Foreningen i Danmark.
Dens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.

 

§2
Foreningens formål er at:
- støtte medlemmerne i deres arbejde med Marte Meo metoden ,
- skabe et forum, hvor der kan udveksles erfaringer,
- udbrede kendskabet til Marte Meo metoden,
- arrangere faglige arrangementer,
- udgive et medlemsblad
- vedligeholde foreningens hjemmeside og andre sociale medier
- arrangerere Nordisk Kongres ud fra den turnus, der eksisterer.

 

§ 3

Stk.1. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive personligt medlem, ligesom institutioner, organisationer og lignende kan få medlemskab.

Stk.2. Bestyrelsen har ret til at træffe afgørelse om godkendelse af medlemskab.

Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, der har modarbejdet foreningens formål,

eller har handlet i strid med foreningens vedtægter.

Bestyrelsen har pligt til at forelægge alle eventuelle afslag på ansøgning om medlemskab og eventuelle eksklusioner på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Gyldigt medlemskab forudsætter betalt kontingent i indeværende år. Medlemskab bortfalder ved kontingentrestance på 3 måneder.

 

 § 4

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 5

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. Betalingen foregår ved elektronisk overførsel via EAN nummer eller bankoverførsel til foreningens konto., samt mulighed for betaling via Mobile Pay

Kontingentet opkræves helårligt. Ved indmeldelse efter 15. november gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår.

Former for medlemskab:

Revisorerne reviderer regnskabet hvert år og foretager kasseeftersyn, når det findes ønskeligt. Foreningens regnskab løber fra 1.oktober til 30. september.

Bestyrelsen er ansvarlig for driften af foreningens midler.

 

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel og afholdes hvert år 1.fredag i november.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Ethvert registreret medlem har stemmeret.

Personlige medlemmer og institutioner/organisationer har hver en stemme.

Dagsorden tilsendes foreningens medlemmer og skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af den

4) Fremlæggelse af foreningens regnskab og godkendelse af det

5) Indkomne forslag fra a)bestyrelsen b) medlemmerne

6) Fastsættelse af næste års kontingent

7) Valg af bestyrelse og suppleanter

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Evt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vælges 2 revisorer blandt foreningens medlemmer. Disse vælges på skift for 2 år ad gangen.

Opstillingsberettigede til bestyrelsen er certificerede Marte Meo terapeuter, supervisorer og licensed supervisorer.

Medlem af bestyrelsen forudsætter personligt medlemskab.

Kun medlemmer, der er fremmødt eller har givet skriftligt tilsagn, kan vælges til bestyrelsen.

 

§7

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,

- hvis bestyrelsen har sager, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling

- hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det,

- hvis mindst 25 medlemmer af foreningen ønsker det.
En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

 

§ 8

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. 3 medlemmer afgår i år med ulige tal og 4 medlemmer afgår i år med lige tal.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Formand eller næstformand skal være den ene. Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes dagsorden til møderne og føres referat.

Den til enhver tid gældende bestyrelse beslutter om suppleanterne inddrages i arbejdet uden stemmeret eller udelukkende indkaldes ved fravær.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde, så ofte det findes nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ved formandens fravær varetages bestyrelsens pligter og ansvar af næstformanden.

 

§ 10                                                                                                                                           
Afstemninger ved generalforsamlingerne afgøres skriftligt ved stemmeflertal. Ved afstemning, vælges to stemmetællere blandt generalforsamlingens deltagere. Medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.

§ 11

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte har godkendt dem.

Forslag til vedtægtsændringer skal senest sendes ud samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

§ 12

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med

mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det.

Ved foreningens opløsning, tilfalder dens midler en humanitær forening/institution, som har

til formål at hjælpe/støtte børn. Generalforsamlingen afgør ved stemmeflertal, hvilken

forening/institution der skal betænkes.

 

Marte Meo-Foreningen i Danmark

Vedtaget på generalforsamling d. 07.11.2014

 

 

 

Hele landet

 

Marte Meo Terapeut

 

Steen-Lynge Pedersen 
By: Solrød strand
Email: slp@mmcom.dk  
Hjemmeside: www.martemeouddannelsen.dk  
og www.martemeobloggen.dk 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Uddannelse: Terapeut uddannelse
Behandler: nej
Kurser: Grund- og skræddersyede kurserer, i samspil og kommunikation. 
Foredrag: Om samspil og kommunikation for medarbejdere og ledere i forhold til emner som f.eks. fravær og frafald i skolen og konflikter, trusler og vold på arbejdspladsen.
Læs mere

 

Marte Meo Supervisor

 

Dorte Nikolajsen
By:
8500 Grenaa
tlf.
61364101
Mobil:
24438928
Email:
dortenik@gmail.com
Hjemmeside: www.MarteMeoCenter.dk
 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Uddannelse: 
Terapeutuddannelsen og undervisning.
Behandler: Børn og forældre, børn og instituioner, demens, funktionsnedsættelser. Skoler og gymnasier.
Foredrag: som ovenfor.
Uddannelse: af Marte Meo terapeuter i Midtjylland, Vejle og København.
Grundkurser star en gang om året. Brush Up kurser en til to gange om året. 
Læs mere:

 

Inger Hartelius
By: Solrød Strand
Email: inger@ingerhartelius.dk
Hjemmeside: www.ingerhartelius.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:
Uddannelse:
Terapeutuddannelsen og undervisning af par og familier      
Behandler
Underviser og vejleder par og familier
Foredrag: Samspil og kommunikation indenfor normal og især specialområdet
Kurser: Grund- og skræddersyede kurser
Andet; Jeg tilbyder også udviklings- og kompetenceforløb for medarbejdere og ledere i dag- og døgninstitutioner, skoler, erhvervsuddannelse og plejehjem/ældrecentre – herunder behovsanalyse, projektansøgning og gennemførelse af mindre og større projekter på arbejdspladsen.
Læs mere

 

Jette Waagner Ryt- Hansen
by
: Birkerød
Region: Hovedstaden
Email: jwaagner@hotmail.com 
hjemmeside: www.marte-meo.dk 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:   
Uddannelser: Terapeut uddannelse
Behandler: ja
Foredrag: Introduktion til Marte Meo, udviklingspsykologi og almen kommunikation inden for alle områder: Demensomsorg og Marte Meo.
Kurser: korte kurser, opdatering af terapeuter, indivituelt tilrettelagte kurser i metoden, udviklinspsykologi og generel kommunikation. 
Læs mere:


Tove Schack Nielsen
By: 5792 Årslev
Email: tove@fynsmartemeo.dk
Hjemmeside: www.fynsmartemeo.dk 
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter:                              
Uddannelse: Marte Meo terapeut uddannelsen
Kuser: temadage, brush-up kurser, grundkurser, individuelle kursusforløb.foredrag: Hvordan kan vi bruge Marte Meoi vors institution/familie?
inklusion i daginstitutionen - skolenIndividuelle tilrettelagte kurser:
Supervison/forløb: Hele det pædagogiske felt, institution, plejehjem, skoler, forældre/pårørende og pleje/adoption. 
Læs mere: 

 

Marte Meo Licensed Supervisor

 

Pernille Roug
By: Næstved
Email: pernille@martemeoforum.dk
Hjemmeside
:  www.martemeoforum.dk
Arbejder med Marte Meo inden for følgende felter.
Behandler: ja
Foredrag: ja
Uddannelse: ja – både terapeut og supervisor uddannelse
Kurser: ja – på alle niveauer
Læs mere

Forårets temadag d. 13. maj 2014 Janne Østergaard Hagelquist

Forårets temadag var en succes med 93 tilmeldte, hvor Janne Østergaard Hagelquist holdt oplæg om sit arbejde og erfaringer med mentalisering.

Oplægget handlede om de mentale tilstande hos en selv og andre især i forbindelse med forklaringen af adfærd - at have sindet på sinde. Evnen til at kunne udlede og have forståelse for andre menneskers mentale tilstande. Evnen er udviklet til hurtigt at kunne forudsige og tolke andres adfærd i en lang række situationer. Den er både afhængig af vores tidligste erfaringer med relationer og vores genetiske arv.

 

 

Janne er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier.

Der kan læses mere på: www.centerformentalisering.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk kongres 2014

Marte Meo foreningen i Norge holder Nordisk kongres i Bergen d. 10. - 12. september 2014. Det spændende program er nu kommet og kan læses på deres hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig.

Du kan bruge dette link.

http://www.martemeo.no 

 

.

 

 

 

 

Tove 2

Dette er en nyhed

Tove 3

tove 3

Årsmøde 2015

Årsmødet 2015 er nu vel overstået, det blev en dejlig dag med omkring 140 deltagere.

Dejligt at så mange ville deltage og opleve Josje Aarts spændende og lærerige oplæg.

JosjeIndledet med ordene: Marte Meo forløb er så skønne, fordi entet er ens, aller er forskellige helt afhængig af hvilke mennekser og hvilke problematikker det handler om.

Marte Meo følger den enkelte og forløbene afhænger af dem, og hvad de bringer i spil:

Joshe gjorde os bl.a. opmærksomme på, at vi huske at være i nuet, tænke over om vi er nærværende og kontaktbare, eller om vi er ved at planlægge det næste vi skal i gang med, mens vi faktisk er i kontaktenen med en anden. 

Vi skal tænke ove,r hvor vores ansigt er,mens vi er i kontakten,  om vi er opmærksomme og dermed i stand til at skabe relation, eller om vi har vendt ansigtet væk, og dermed signaler at vi ikke er kontaktbare. 
Josje viste os mange forskelligespændende filmklip, både fra Marte Meo forløb og fra tilbagemeldinger. 
Klip fra bl.a. hvordan børn/unge kan have stort udbytte af et Marte Meo forløb med dem selv, hvordan sårbare mødre kan tage billederen ind og få følelserne helt ned i maven, som Josje kaldet det, når mødrene blev følelses mæssigt berørt over de skønne klip de fik at se.

Josje bad os huske, at vi i tilbagemeldingerne skal afstemme os med forældrene, vente og give tid, så de kan nå at føle det vi viser/fortæller dem. Huske at læse deres ansigter, hvorfra vi får informationer, om hvordan de har forstået vores budskab.

Husk billeder virker bedre end ord, og der skal mindst 20 sek. til for at billederne tages ind.

Tak til Josje for et spændende, og givende oplæg  om hvordan Marte Meo bruges i mange situationer. 

 

Eftermiddagen bød på nogle spændende workshop, med forskellige erfaringer fra det pulserende Marte Meo liv. 

 

Stor tak til,  Susanne Schwartau, Ingeborg Kristensen, Inger Hartelius og Steen-Lynge Pedersen, Hanne Hovmand Olsen og Aase Marie Ottesen, samt Christina Abilidgaard og Per Poulsen, fordi de ville dele deres erfaringer med os, og gøre årsmødet til en spændende og vedkommende dag. 

Vi håber rigtig mange vil følge deres eksempel til næst år.

Slides fra Årsmødet: 

Marte Meo og NLP:

Samvær med mennesker med Demens

De små tings betydning i kommunikationen 

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen 2015 blev holdt i god ro og orden.
Regnskab og bestyrelsens beretning blev godkendt.

Bestyresle blev fuldtallig, idet Britta Andersen tiltrådte for Jytte Brik Sørensen som er udtrådt af bestyrelsen, og Dorte Nikolajsen, Tove Schack Nielsen, og Charlotte Loose blev genvalgt. 

Som suppleanterne blev Ingegerd Bjørk Betz og Susanne Schwartau valgt.
Velkommen til jer. 

 

 

 

Michel 2

Her er jeg

Michelle

 

Nordisk Kongres 2014

aa

Marte Meo Nyt

 

Som medlem af foreningen, får du bladet tilsendt, og kan ved brug af medlems kode læse bladet online,
hvis du går ind under aktiviteter -Marte Meo Nyt – medlemsblad.


Der udsendes 2 blade om året
Deadline for artikler til bladet
1. marts og 1. september 
Artikler - eller andet
Marte Meo relevante materiale
er meget velkommen.
Bladet er for og til medlemmer
og med dit bidrag bliver bladet levende og vedkommend.

 

 

Forårets temadag med Erik Sigsgaard blev en spændende dag,
 
Erik Sigsgaard fortalte om hans forsking inden for børn og unge området. 
Især med fokus på Skæld ud, og om institunaliseringen af "vores " børn.

Erik kom med denne pointe, som alle vi Marte Marte Meo folk kun kan være enige i.

At bive set eller ikke blive set - det er spørgsmålet !

Erik Sigsgaard mener at definitionen på skæld ud, skal findes hos børnene,
Skæld ud er det børnene oplever som skæld ud.
f.eks. siger ½ delen af alle børn, at " se på mig, når jeg taler til dig ", er meget hårdt. 

Skæld ud er hemmelig  - det står aldrig i papirene!
Skæld ud kan bekæmpes og næsten afskaffes, men det kommer igen,
hvis arbejdsvikårene slækkes og opmærksomheden flyttes! 
Når normeringerne forringes - skældes der mere ud!
De svageste børn skældes mest ud!

       Erik Sigsgaard temadag 2          Erik Sigsgaard temadag

 

            

 

.  Tilmelding sker her

 

 

                          

 

                                                               

Vejledning til kalender

Hvis du ønsker at lægge information om Marte Meo arrangementer ind

i kalenderen, så kontakt web. master på web@martmeo.dk 

Tilmeldingsskema

Tilmelding

Download tilmeldingsskemaet her

Jeg vil gerne tilbyde min hjælp til Uge 11 2016
Dette er en elektronisk pdf fil, dvs. du skal først gemme filen på din computer, åbne filen du har gemt, udfyld felterne herunder, gem filen igen og mail den så som vedhæftet fil til
Dortenik@gmail.com

Udfyld kun de kolonner der er relevante for dig.